გორში დასაქმების ფორუმს ბიდისი აკადემიის მსმენელები შეუერთდნენ

გორში დასაქმების ფორუმს ბიდისი აკადემიის მსმენელები შეუერთდნენ

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, განათლებისგანვითარების და დასაქმების ცენტრის (EDEC), ევროკავშირის  მხარდაჭერილი პროგრამის „უნარებიდასაქმებისათვის“ ფარგლებში,  გამართულ ღონისძიებას  საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისის კურსდამთავრებული მსმენლებიც შუერთდნენ.

🔔 ღონისძიებაში მონაწილეობდნენუფროსკლასელები, შიდა ქართლში  მოქმედიუმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებული მსმენელები როლებმაცღონისძიების მონაწილე ახალგაზრდებს გააცნესმათი ორგანიზაციების ბაზაზე არსებულისაგანმანათლებლო შესაძლებლობები.

უფროკლასელებს საშუალება ჰქონდათჩართულიყვნენ მრავალფეროვან ინტერაქტიულაქტივობებში და კონკურსებში, გაემართათკარიერული ორიენტაციის ტრენინგი და მიეღოთკვალიფიციური რჩევები პროფესიონალებისგანკარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული არჩევანისშესახებ.

CATEGORIES
Share This