მსოფლიო მოსახლეობის ორ-მესამედს კორონავირუსით ინფიცირება ემუქრება? – რას ვარაუდობს ჯანმო-ს მრჩეველი

მსოფლიო მოსახლეობის ორ-მესამედს კორონავირუსით ინფიცირება ემუქრება? – რას ვარაუდობს ჯანმო-ს მრჩეველი

მსოფ­ლი­ოს მო­სახ­ლე­ო­ბის ორი-მე­სა­მე­დი შე­საძ­ლოა კო­რო­ვირუ­სით COVID-19 და­ინ­ფი­ცირ­დეს. ამის შე­სა­ხებ Bloomberg-ი წერს, ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მრჩევ­ლის, ვირუ­სო­ლოგ ირა ლონ­ჯი­ნის გან­ცხა­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე. ლონ­ჯი­ნი ახორ­ცი­ე­ლებ­და კვლე­ვებს, თუ რო­გორ ვრცელ­დე­ბა ჩი­ნეთ­ში ინ­ფექ­ცია.

ფლო­რი­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რის თქმით, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის შე­ნე­ლე­ბა კა­რან­ტი­ნე­ბით, თუმ­ცა ვიდ­რე ჩი­ნე­თის მთავ­რო­ბა აღ­ნიშ­ნულ ზო­მებს მი­მარ­თავ­და, ვირუ­სი სხვა ქვეყ­ნებ­ში გავ­რცელ­და.

ლონ­გი­ნის თქმით, მისი შე­ხე­დუ­ლე­ბი ემ­ყა­რე­ბა მო­ნა­ცე­მებს, რო­მე­ლიც აჩ­ვე­ნებს, რომ ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი ინ­ფექ­ცი­ას გა­დას­ცემს ორ ან სამ ადა­მი­ანს.

CATEGORIES
Share This