ნომინაციაში “განათლების სფეროში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის – 2024” წარდგენილია ნინო ბურდიაშვილი

ნომინაციაში “განათლების სფეროში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის – 2024” წარდგენილია ნინო ბურდიაშვილი

ნინო ბურდიაშვილის პროფესიული მოგზაურობა იწყება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც მან დაამთავრა აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობით არაბული და ქართული ფილოლოგია. ეს მრავალმხრივი განათლება მას აძლევს უნიკალურ პერსპექტივას ენისა და კულტურის სწავლებაში. 1996 წლიდან ნინო მუშაობს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად, მიიღო წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი და ამჟამად არის ენათმეცნიერების დოქტორანტი. ეს გვიჩვენებს მის მუდმივ სწრაფვას პროფესიული ზრდისკენ და აკადემიური სრულყოფისკენ.

მისი კარიერა არ შემოიფარგლება მხოლოდ სწავლებით. 2010 წლიდან იგი აქტიურად ჩაერთო საჯარო სკოლის განვითარებაში, ხოლო 2012 წლიდან 2024 წლის  ივნისამდე ხელმძღვანელობდა გიორგი ლეონიძის სახელობის პატარძეულის საჯარო სკოლას. ეს პერიოდი აღინიშნა მნიშვნელოვანი მიღწევებითა და გამოწვევებით.

ნინოს ხელმძღვანელობით, სკოლამ განახორციელა მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის” მხარდაჭერით. 2017 წელს სკოლას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია, რამაც უზრუნველყო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო გარემო. პარალელურად, ნინო ხელმძღვანელობდა მრავალ საგანმანათლებლო პროექტს, რომლებიც მიზნად ისახავდა სწავლების ხარისხის ამაღლებას და მოსწავლეთა შესაძლებლობების გაფართოებას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პედაგოგიური კადრების კვალიფიკაციის ზრდა, რამაც გამოიწვია რეგიონში წამყვანი მასწავლებლების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა.

მისი თაოსნობით, სკოლამ დაამყარა პარტნიორული ურთიერთობები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. “მშვიდობის კორპუსის” პროგრამის ფარგლებში, სკოლამ ორჯერ უმასპინძლა ამერიკელ მოხალისე მასწავლებელს ორწლიანი ვადით. ამასთან, სკოლის ხუთმა მოსწავლემ გაიმარჯვა გაცვლით პროგრამებში, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა გლობალურ პერსპექტივას და კულტურათაშორის გაგებას.

ქალბატონი ნინოს ხასიათის სტილი მუდმივი პროფესიული განვითარებისკენ სწრაფვაა. იგი აქტიურად მონაწილეობდა განათლების სამინისტროს პროგრამებსა და სემინარებში. პანდემიის პერიოდში იყო “მასწავლებლის სახლის” ვებინარის თანამონაწილე, მუშაობდა მასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის სტანდარტზე და იყო წლის საუკეთესო დირექტორთა შესარჩევი კომისიის წევრი. ნინოს გამოცდილება ვრცელდება სამეცნიერო და სასწავლო კონფერენციებზეც, სადაც იგი არა მხოლოდ მონაწილეობდა, არამედ ორგანიზებასაც უწევდა. ეს მრავალმხრივი გამოცდილება მას აძლევს უნიკალურ პერსპექტივას განათლების სისტემის გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესახებ.

კარიერას თან ახლდა დაბრკოლებები, მაგრამ მისი დამოკიდებულება გამოწვევებისადმი არის ის, რაც მას გამოარჩევს. არ ვუშინდები სიძნელეებს და ყოველთვის ვსწავლობ, ვვითარდები, არ ვჩერდები,” – ამბობს იგი. ეს მიდგომა არის ნინოს წარმატების საფუძველი და შთაგონების წყარო სხვებისთვის.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნინოს პოზიცია გენდერულ საკითხებზე. მისი აზრით, გენდერული ფაქტორი არ უნდა იყოს დაბრკოლება წარმატების მიღწევაში. წარმატების ფორმულა ყველასთვის ერთია!” – აცხადებს იგი და ურჩევს ყველა ქალბატონს: დაგეგმე და დაიწყე მყისიერი მოძრაობა!” ეს პოზიცია ასახავს ნინოს რწმენას, რომ ნებისმიერ ადამიანს, განურჩევლად გენდერისა, შეუძლია მიაღწიოს წარმატებას თავის არჩეულ სფეროში.

მესიჯი ყველა ქალს: ზოგჯერ შეიძლება წაიქცე კიდეც, მაგრამ უნდა უსწრაფესად წამოდგე და გზა გააგრძელო…” – არის ძლიერი შეხსენება იმისა, რომ წარმატება მოდის მათთვის, ვინც არ ნებდება და მუდმივად მიიწევს წინ.

ნინო ბურდიაშვილის ისტორია გვიჩვენებს, რომ განათლების სფეროში ჩართულობა მოითხოვს არა მხოლოდ პროფესიულ ცოდნას, არამედ უნარს, შთააგონო სხვები. მისი მიღწევები და გამოცდილება არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა მთელ თაობაზე და შექმნას უკეთესი მომავალი განათლებისთვის.

CATEGORIES
Share This